Potřeba zvýšit vlastní jmění kapitalizací půjčky může postihnout i vás

Potřeba zvýšit vlastní jmění kapitalizací půjčky může postihnout i vás

Potřeba zvýšit vlastní jmění kapitalizací půjčky může postihnout i vásMít dostatečně vysoký vlastní kapitál ve společnosti s ručením omezeným je mnohdy velice těžký úkol, který málokdo dokáže vyřešit jinak než půjčkou. A právě tato možnost může znamenat hranici mezi normálním provozem a krachem. Když totiž budete potřebovat navýšit základní kapitál, můžete využít možnost zvýšení vlastního jmění kapitalizací půjčky. O co se jedná a jak na to?

Kapitalizaci půjčky vyzkoušela už řada subjektů

Jedná se poměrně běžný proces, kdy společníci zvýší velice jednoduše vlastní kapitál společnosti s ručením omezeným prostřednictvím půjčky. Všichni poskytovatelé této finanční pomoci následně započtou všechny své pohledávky z titulu půjček společnosti s ručením omezeným vůči závazku vzniklého z titulu příplatku mimo základní kapitál. V takovém případě tedy provedou tzv. kapitalizaci půjček, o které je zde řeč.

Jaké dopady bude mít tento krok?

Jelikož je tento krok naprosto v souladu se zákonem, neděláte nic ilegálního, za co byste potom byli jakkoliv stíháni. Jenže musíte mít na paměti, že tento proces bude mít obrovské důsledky zejména na účetnictví dané společnosti! Dále ani daňový pohled nezůstane bez povšimnutí.

Jak bude vypadat účetnictví?

V prvé řadě budete muset správně zaúčtovat do účetních knih či formulářů. Jako první krok bude souhlas valné hromady s povinným příplatkem, kdy se tato transakce stane závazkem pro akcionáře a zaúčtujete ji na účtech 355 a 413. Druhým krokem bude zápočet pohledávky za společníkem se závazkem z titulu půjček, kdy na účtu 355 odečtete danou částku a připočtete ji na účet číslo 479.

Na daně nezapomínejte!

Nyní se podíváme, co se stane na straně daní. Jelikož tento příplatek mimo základní kapitál podle dané legislativy zvyšuje nabývací cenu podílu na společnosti s ručením omezeným, bude mít tedy uvedený majetek stejný daňový režim jako majetek nabytý vkladem do základního kapitálu. Mějte tedy na paměti, že budete muset tento majetek zdaňovat naprosto stejně, jako majetek nabytý vkladem do základního kapitálu společnosti s ručením omezeným!